Eelmise aasta lõpus toodi avalikkuse ette Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava. See hõlmab laia teemaderingi, millest keskkonnaküsimuste kõrval on olulisel kohal ka sotsiaalsed ning majanduslikud tegurid.

Ka Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmine, investeeringute mõtestatud läbiviimine ning taastuvenergiale üleminek on ühed olulisemad sihid, mida hoida.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: