Foto: Leili Mihkelson

Suviti on ennegi tulnud ette perioode, mil koolmekohast saab lahedasti masinaga läbi jõe sõita, ainult rehvid saavad märjaks. Sel aastal aga võib kuiva jalaga igalt poolt läbi astuda, nii veevaene aeg on.

Külamees rääkis, et tema salvkaev on kuiv. Kui juhtub mõni hoovihmapilv üle käima, siis kogub pesemiseks räästast vihmavett, joogivee aga peab tooma neilt, kel puurkaev õuepeal on.

Külatee viib üle rabast tuleva oja, kus alati on kasvõi põhjapeal natuke vett. Praegu paistis kraavipõhjast vaid kiviklibu. Kuskil ülesvoolu, rabarinnaku all võib olla kopratamm, mis vett kinni hoiab.

Vee kadumise jõest võivad põhjustada samuti koprad, kui nad jõkke suubuvad kraavid on metsa vahel paisudega sulgenud. Koprad peavad ju ellu jäämiseks midagi ette võtma.