Kuriste kirik Wikimedia commons

Kardetakse, et kümnekonna aasta pärast on rahvamajad „taasärastatud“ tondilossideks. Küla aga kängub ja suitsud surevad. Jäävad vaid kirik ja kalmistu – ainus järjepidevuse märk, kui uued põlved maise elujõu kord tõesti kodukülas leiavad. Seepärast pole kirikute renoveerimine vähemtähtis kui rahvamajade taastamine.

Süda-Hiiumaal sündis üks selline imede-ime. Külarahva vaeva ja kangusega äratati uuele elule nii Kuriste õigeusukirik kui kiriku koolimaja, praegune Kuriste haridusseltsi häärber. Ilus tervik – Ilmutus. Ja poolsajandiks pole katusemuresid karta. Aita end ise, siis aitab sind Jumal. Abiks olid ka president Rüütel ja metropoliit Stefanus .