Võtame näiteks metsastatistika. Statistilise metsainventuuri (SMI) metoodika on igapidi teaduslik ja inventuuri elluviimistki juhivad oma ala spetsialistid. Viie aasta peale tuli proovitükke 23 7151. Neis mõõtmisi tehes saadakse teada, kui palju meil metsa on. Teaduslikult.

Siis aga tuleb teine teadlane, kes leiab, et riiklik metsastatistika on vale.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: