Nõrkusest tugevuseks ehk metsast sündinud puupealinn - Avinurme


Nõrkusest tugevuseks ehk metsast sündinud puupealinn - Avinurme
Erakogu

Metsade rohkus ja kaugus teistest asulatest on peapõhjus ajaloolise puutöötraditsiooni väljakujunemisele Avinurmes.

Avinurmet esmamainiti üle-Eesti tuntud puutöökeskusena a.1786. Põllumajandus jäi siinkandis teisejärguliseks, sest põllulapid olid suhteliselt niisked, väheviljakad ja väikesed ning metsade vahele laialipillutud. Nii sai nõrkuses (põllumaade kehv kvaliteet) tulevane tugevus ja puutöö on põhiline tegevusala ka tänapäeval. Piirkonna identiteet ja kultuuritraditsioonid erinevad naabrite omadest, olemas on omakultuuritraditsioonid. Imehästi on näha kuidas pärandkultuur on mõjutanud elulaadi väljakujunemist.

Peamised tööandjad on puidutöötlemisettevõtted (10 suuremat ja 3 väiksemat). Võrdluseks -vald kui tööandja annab tööd 70 in.le, puutöö ettevõtted on loonud ca 280 töökohta (keskmiselt on 1-s ev-s tööl 30 in.). Ning 2008.a oli ettevõtlusaktivus anomaalsed 43 promilli.

Näiteid? Pereettevõte Puiduait OÜ, mis hoiab käsitöö- ja kultuuripärandit ja kes on juba 10 aastat eksportinud oma toodangut sh Jaapanisse. Nad annavad tööd 25 inimesele Avinurmes st 25 peret, kes saavad elada just neile sobivas kohas!