Kui siiani oli vingugaasiandur kohustuslik kõigis eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis alates 1. märtsist tuleb ohutuse tagamiseks paigaldada vingugaasiandur kõige sobivamasse eluruumi, sõltumata küttegaasiseadme (nt gaasikatel või gaasiboiler) asukohast või selle põlemiskambri tehnilisest lahendusest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist selgitati, et vingugaasiandur on küll kohustuslik, kuid see peab olema paigutatud nii, et sellest ka kasu oleks. Kui küttegaasiseade paikneb näiteks abiruumis, kuhu on paigaldatud ka vingugaasiandur, ei pruugi selle signaal jõuda inimesteni elu- või magamistoas. Küttegaasiseadmetega kodudes tasub andurite asukohad ja töökindlus kindlasti üle kontrollida.

Tööandja maksab prillid kinni

Töötajate nägemiskontrolli saatmise ning prillide hüvitamise kord lihtsustub 1. märtsist. Valitsus kinnitas vastavad määruse muudatused, mille kohaselt on tööandjal võimalik korraldada töötajale tervisekontrolli vahepealsel ajal silmade ja nägemise kontrolli ka silmaarsti või optometristi juures.

Kui töötervishoiuarsti, silmaarsti või optometristi tehtavas kontrollis selgub, et töötaja vajab prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid, hüvitab tööandja kokkuleppel töötajaga nende maksumuse.

Hüvitise suurus ja maksmise sagedus sõltub aga töötaja ja tööandja vahelisest kokkuleppest ning sellest, kas töötaja kasutab neid ka töövälisel ajal. Tööandja määratud hüvitise summa peab olema piisav, et selle eest oleks võimalik need ka soetada. Olulise muudatusena saab tööandja hüvitada prillid või muud nägemisteravust korrigeerivad abivahendid maksuvabalt ka silmaarsti või optometristi otsuse/tõendi alusel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid