1. aprillil jõustuvad täitemenetluse seadustiku muudatused, millega muudeti lihtsamaks täitemenetluse lõpetamine tsiviilnõudes täitmise aegumise tõttu.

Alates aprillist saab kohtutäitur lõpetada täitemenetluse, kui võlgnik on esitanud selleks avalduse ja täitmise aegumise tähtaeg on möödunud. Avalduse läbivaatamine maksab 18 eurot, lisandub kohtutäituri tasu 50% ulatuses ja selle peab võlgnik kinni maksma.

Kohtutäituritele on antud avalduse läbivaatamiseks aega 60 päeva. Kui võla sissenõudja võla kustutamisega nõus ei ole, siis täitur menetlust ei lõpeta ja võlgnikul säilib võimalus pöörduda kohtusse.

Ajateenija lapse toetus tõuseb 900 euroni


Vabariigi valitsuse määruse muudatuse kohaselt on tänavu 1. juulist ajateenija toetus 115 eurot kuus ning ajateenija-asendusteenistuja lapse toetus 900 eurot kuus. Seni saab ajateenija 100 eurot kuus ja lapsetoetus on 300 eurot kuus.

Lapsetoetuse tõus toetab laste hakkamasaamist ajal, kui üks vanem täidab riiklikku kohustust. Ajateenija lapse toetuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustus­ametisse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid