Töölepingus fikseeritakse kahepoolselt miinimumkoormus, mis ei tohi olla väiksem kui 0,3 täistööajast ehk 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta ja samuti lepitakse kokku võimalikud lisanduvad muutuvtunnid, kuni 0,2 täistööajast ehk 8 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta.

Töötajal on õigus fikseeritud minimaalset töökoormust ületavatest tundidest keelduda, sest tööandja pakutavad muutuvtunnid on vabatahtlikud ja eraldi kokku lepitavad. Töötaja peab kinnitama pakutavate muutuvtöötundide vastuvõtmist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Muutuvtunnilepinguid saab sõlmida vaid töötajatega, kelle töötasu on vähemalt 1,2kordne töötasu alammäär (2021. a alammäär 584 eurot, seega 2021. a on 1,2kordne 700 eurot bruto).

Kokkuleppe allkirjastasid ametiühingute esindajad, kaupmeeste liit, tööandjate keskliit ning sotsiaalministeerium.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid