Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Ants-Hannes Viira analüüsis kuidas muutuks toetuste jaotus, kui kohaldada ÜPP strateegiakava sekkumisi. Euroopa Komisjoni eesmärk on ju toetada pigem väiksemaid tootjaid ja seetõttu tuleb osa esimese samba rahast suunata väiksematele.

Võttes aluseks eelmise aasta toetusesaajate andmed PRIAst ja arvutades need samade ühikute juures uue perioodi toetusmääradega läbi, oli pilt šokeeriv. “70% piimalehmade ja ka 70% maa suhtes toetused väheneksid,” tõdes Viira.

Ümberjaotamise tõttu väheneksid suuremate tootjate toetused märkimisväärselt, kuid siin ongi võtmeküsimuseks see, kuhu tõmmata piir suuremate ja väiksemate vahelt. Maaeluministeeriumi ettepanek oli, et ümber jaotatavat sissetulekutoetust saab 20–66 hektari eest ja seda ei saaks alla 20hektarised maaharijad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid