Enamik volikogusid on praeguseks kinnitanud uute omavalitsusjuhtide palgad. Seni pole ükski omavalitsus palku langetanud, küll aga on rohkem kui poolte vallavanemate või linnapeade palku tõstetud.

Kõvasti kõiguvad omavalitsuste põhjendused, miks tuli vallavanema palgale just näiteks tuhat eurot juurde lisada. Nii mõnigi omavalitsus tõdes, et vallavanemale palga määramine tähendab alatisi konflikte ja pingeid, mistõttu võiks olla ühtne alus, et siduda vallavanema ja linnapea palgad.