Kui viimastel aastatel on toiduainetööstuse käive Eestis tasapisi kasvanud, siis eelmisel aastal langes see üheksa miljoni euro võrra. Kogu sektori käive oli 2,1 miljardit ja keskmine puhaskasumi marginaal 3,2%. Ajalooliselt on see püsinud 3,5% juures. Kuigi tervishoiukriis on avaldanud mõningast mõju ettevõtete kasumlikkusele, siis suures pildis tundub toiduainetööstuse seis hea. 2021. aastal on aga kulude kasv kiirenenud. Esimesel poolaastal on sektori käive kasvanud 4,4%, aga puhaskasumi marginaal langenud 2,3% peale. Suure osa sisendhindade kasvust on toiduainetööstus seni võtnud enda kanda.

Toorme kallinemise tõttu on ettevõtetel laovarude all kinni tavapärasest rohkem kapitali. See omakorda avaldab mõju toiduainetööstuse võimele teha vajalikke investeeringuid. Kuid investeeringud jätkusuutlikku arengusse on hädavajalikud. Tunnetuslikult võib öelda, et investeeringuid on pidurdanud ka oodatavad rohepöördest tulenevad uued regulatsioonid. Jätkusuutlikkuse teema on väga aktuaalne, kuid hetkel pole selge, millised muudatused täpsemalt sektorit ees ootavad. Aastatel 2021–2024 on oodata 27 õigusakti ettepanekut, mis mõjutavad toidusektoris sisuliselt kõike.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid