Kui tegemist on ükskõik mis vargusega, tuleb pöörduda politseisse. Ma ei kujuta ette, kas looduslikult kasvanud kasekäsna vargust saab politsei tõlgendada vargusena. Samas võib olla tegu kasvatusega ja on viide ka puidu vargusele. Kui on tekitatud kahju loodusele, tuleb pöörduda keskkonnainspektsiooni poole. Metsaseaduse § 35 sätestab järgmist: avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas tohib viibida ja korjata marju, seeni, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata ja metsa püsivaid jälgi jätmata. Omaniku tähistatud metsamaal marjade, seente, ravimtaimede ja nende osade korjamise eest võib metsaomanik nõuda tasu vaid juhul, kui ta on teinud selles metsas saagikuse või metsa väärtuse suurendamiseks kulutusi.

Keskkonnale tekitatud kahju peab isik hüvitama. Metsaseaduse § 67 järgi tekitatakse keskkonnale kahju ka juhul, kui hävitatakse või kahjustatakse puid ja põõsaid, risustatakse metsa.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid