Kiirtestimine jätkub üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas. Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju. Lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev. Vajaminevad testid tagab haridusasutustele haridus- ja teadusministeerium.

Noortelt enam COVID-tõendit ei nõuta

Siseriiklikult kaob laste ja noorte COVID-tõendi nõue. Alates 14. veebruarist ei nõuta Eesti-siseselt enam COVID-tõendit kuni 18aastastelt (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19aastaseks saavatelt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatelt noortelt. Koolides toimuva testimise tõttu on põhjendatud ka 19aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud. Tegevuse eest vastutajal on õigus 19aastastelt nõuda õppimise tõendamist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid