Tulu deklareerimine algab 15. veebruaril ja kestab 30. aprillini. Maksu- ja tolliamet (MTA) soovitab eelistada elektroonilist esitamist iseteeninduskeskkonnas e-MTA. Kui on siiski vajadus tulla kohale MTA teenindusbüroosse, siis seda mitte teha esimestel nädalatel, kuna järjekorrad on siis pikad ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb oodata õues. Kindlasti tuleb kanda maski.

Tuludeklaratsiooni esitades saab eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust ning eluasemelaenu intressid ületada 300 eurot. E-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele algab enammakstud tulumaksu tagastamine 26. veebruaril Lisainfo e-posti aadressilt eraklient@emta.ee ja telefonil 880 0811.

Täiendav maksuvaba tulu laste ülalpidamisel


Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat lapse maksuvaba tulu (1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest) vähendatakse lapse aastatulu võrra.

Lapse aastatulu hulka arvatakse lapse maksustatavale tulule lisaks ka äriühingult saadud dividendid ja muud väljamaksed, mida ei maksustata füüsilise isiku tuluna.

Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud toitjakaotuspensioni ega rahvapensioni toitja kaotuse korral.

Maksuvabastus metsa müügil


Füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.
Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid