Tänavu veebruari lõpus otsustas Kaja Kallase valitsus tõsta kaitseväe ajateenijate lastele ette nähtud toetust kolmekordseks. Praegu kehtiv toetuse suurus on 300 eurot lapse pealt kuus, aga 1. juulist alates kasvab see 900 euroni kuus. See on ümardatult kolmekordne elatusmiinimum.

Kaitseministeeriumi hinnangul on lapsetoetust saavaid ajateenijaid aastas umbes veerandsada. Ministeeriumi pressiesindaja Karin Kivipõld ütles, et muudatuse eesmärk pole suurendada lapsega teenistujate arvu.