Ühtekokku üle 70% küsitlusele vastanutest pidas vajalikuks vaktsineeritutele privileegide seadmist. Põhjusteks toodi muu hulgas seda, et testid on ju ometi tasulised ja vaktsineeritutelt ei ole mõistlik testitulemusi igasuguste tegevuste jaoks küsida. “Pole igal nädalal selliseid summasid välja käia,” arvas üks.