Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Sandra Kuus.

Töölepingu seadus (TLS) paneb tööandjale kohustuse mitte avaldada töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta.
Töötajale sellist kohustust töölepingu seadusega sätestatud ei ole. Samas tuleb praktikas tihtipeale ette, et töölepingus on kirjas, et töötaja ei tohi oma töötasu suurust avaldada, sest tegu on ärisaladusega.
Tööandja ja töötaja võivad töölepingus kokku leppida saladuse hoidmise kohustuse TLS § 22 järgi, kuid igasugune ettevõttega seotud konfidentsiaalne teave ei ole käsitletav ärisaladusena.


Ärisaladus või mitte?

Ärisaladuse mõiste on reguleeritud ebaausa konkurentsi takistamise ...

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid