Selgus, et keskkonnakahju tekkimist soodustavateks toetusteks loetakse toetusi energeetika- ja transpordivaldkonnas ning ka põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses. Leiti, et näiteks riigi makstav metsa uuendamise toetus on keskkonnakahjulik, kuna see intensiivistavat metsade raiumist. „Raiejärgne metsa uuendamine on olnud positiivse mõjuga, ärgitades omanikke metsa teadlikult uuendama, et tulevikus kasvaks meil kvaliteetsemad metsad,” leidsid aga seevastu Erametsaliidu juhid.

Põllumajanduse ja kalanduse puhul nimetati looduskahjulikuna eriotstarbelise diislikütuse soodsamat aktsiisimäära põllumajandussõidukitele ja kalalaevadele, sest see innustab kasutama diislit n-ö roheliste kütuste asemel.

Potentsiaalselt kahjulikuks peeti ka toetusi, mis intensiivistavad loomakasvatust või soodustavad väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist..

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid