Margo Orupõld tutvustab vihikut, milles on kokkuvõttev ülevaade varjupaiga viie aasta pikkusest tööst

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga abitelefonid:

 

53 981 620; 53 650 260

 

Pärnu Naiste Varjupaik avas oma uksed 2009. aasta hingedepäeval. MTÜ Kodanikujulgus ja Pärnu Naiste Varjupaik pidasid sel puhul tähtsaks täna veidi peatuda ja kutsusid tagasivaate tegemiseks kokku need inimesed, kes on erineval viisil toetanud varjupaika kõigil viiel aastal.

Pärnus Lastepargi servas asuva kohviku Nullpunkt teine korrus muutus mõneks tunniks Tänukojaks, kuhu mahtus parajasti ära seltskond inimesi, kelle hulgas oli varjupaiga töötajaid, vabatahtlikke abilisi ja erinevate ametkondade esindajaid.

Viimase 10 aastaga on vägivald suurenenud kõikjal maailmas ja pole riiki, kus puuduks naistevastane vägivald. Kõige enam kannatatakse lähisuhte vägivalla all Aasia maades. Riikide loetelus on keskmiselt 38% esikohal Bangladesh, Ida-Timor, India, Birma, Sri Lanka, Tai. Kõrgelt arenenud maades Põhja-Ameerikas, Euroopa Liidus, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Austraalias ja Uus-Meremaal on asi parem, kuid ikkagi murettekitavalt halb, hinnanguliselt 23%. Eestis teatatakse iga päev politseile 25-30-st perevägivallast, kus 84% ohvritest on naised ja vägivallatsejatest 92% mehed. Käesoleva aasta 10 kuuga on Pärnu varjupaigast abi otsinud 28 esmakülastajat, neist 19 ema ja 9 last. Esmahelistajaid või esmanõustamisel käinute hulk on samal ajavahemikul olnud 276.

Sindi vanemkonstaabel Tambet Tali ütles, et kindlasti muutus olukord 5 aastat tagasi naiste varjupaiga loomisega paremaks kui see oli varem ja kindlasti on asi veelgi parem 5 aastat pärast varjupaiga asutamist. Pärnu Naiste Varjupaiga asutamiskoosolek toimus 2009. a 1. mail. Varjupaigale vajaliku pinna otsimine maakonnas leidis kiire lahenduse Sindis, kus saadi mittetulundusühingu kasutusse üle 150 m2 põrandapinda. Varjupaigas on 3 vooditega varustatud tuba, 1 üldkasutatav tuba, köök ja sansõlm. Voodikohti on vastavalt vajadusele 12 kuni 16. Varjupaik järgib Euroopa Nõukogu soovitust, mille kohaselt tuleks tagada 1 koht naiste varjupaigas iga 7500 elaniku kohta. Pärnumaal elas 2011. a 1. jaanuari seisuga 88327 elanikku. Varjupaik on jätkuvalt tänulik Sindi Linnavalitsusele, kes oli algusaastail suure südamega abiks kahele varjupaiga perele ja nüüdki nõu ning jõuga varjupaiga muresid lahendamas.

Juhatuse liige Margo Orupõld rääkis, et kõik alustajad on tänaseni rivis. Lisaks temale endale Helga Mitt, Urve Vesik (samuti juhatuse liikmed), Silje Oruvee, Ljubov Petrova. MTÜ Kodanikujulgus juhatuse liige Astrid Hindriks on juba enne varjupaiga loomist olnud südamega asja juures ja pole lasknud nende tegemisel väsida ega raugeda.

Vändras ja Pärnus asuvad tugigrupid. Pärnu Linnavalitsus leidis varjupaigale Pesa, mis on konsultatsioonipunkt. Täna teatas abilinnapea Jane Mets, et linnavalitsus on kirjutanud järgmise aasta eelarvesse sisse 600 eurot Pesa tegevuse toetuseks.

Toetajate nimekiri on pikk: Pärnu Ettevõtlike Naiste Klubi, Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Punane Rist, Toidupank, Eesti Post jt. Pärnu Postimees hoiab pidevalt varjupaiga telefoninumbrit nähtaval.

Samal teemal: