Edelaraudtee infrastruktuuri AS juhatuse liige Rain Kaarjas kinnitab, et paar nädalat tagasi tehti Pärnus algust uue reisirongide perrooni ehitamisega, mis võimaldaks järgmise aasta esimesest päevast alates Šveitsi Stadler Bussnang AG diiselrongidel peatuda Papiniidu silla lähedal Liivi tee ääres.

Betoondetailid kokkumonteerimise ootel

K-Rauta hoonega kohakuti raudtee veerde maha pandud ehitusdetailid annavad täpselt teada uue peatuse asukohast, kuhu niipea siiski veel autoga päris perrooni juurde ei pääse. Küll aga on olemas raudtee ja Liivi tee alune tunnel, mille kaudu pole pikk tee sammuda Papiniidu tänava äärsetesse parklatesse või bussipeatusesse. Pisut kaugemale jäävad Riia maanteel peatuvad linnaliini bussid, mis viivad reisijad peaaegu kõigisse tähtsamatesse linnaosadesse.

Ehitajaks on peatöövõtjana OÜ GoTrack. Kõik Edelaraudtee taristul asuvad ooteplatvormid, sh Papiniidu, on uute rongide vastuvõtuks valmis hiljemalt käesoleva aasta lõpuks, ütleb Kaarjas. Ehitustööd kulgevad graafikujärgselt. Valmival perroonil kaitseb reisijaid tuulte ja sadude eest kolmest küljest piiratud paviljon ning ooteplatvorm on kogu ulatuses valgustatud. Suures plaanis on Papiniidu sarnane Pulli peatusega, kuid Papiniidu ootepaviljon on oluliselt pikem. 87,5 m pikkune ooteplatvorm võimaldab teenindada 4-vagunilisi koosseise. Kuigi alates 1. jaanuarist on Elron kavandanud Pärnu-Lelle liinile 2-vagunilised koosseisud, peab Kaarjas tõenäoliseks, et kesklinnale veidi lähemale nihutatav uus reisijaam suurendab võrreldes Raekülaga reisijate potentsiaali ja nii ehitatakse uus peatus selle arvestusega mis võimaldaks ka suuremat reisijate hulka teenindada. Uued mugavamad rongid annavad selleks põhjendatud lootust. Tuleval aastal tahab linn välja ehitada Papiniidu silla alt algava ja perroonini ulatuva uue tänava koos kümnekonnale autole mõeldud parklaga.

Raekülast ületoodav reisirongide peatus jääb tulevase Rail Balticu Pärnu vaksali planeeringualasse. 30. septembril algatas Pärnu Linnavalitsus detailplaneeringu Pärnu jõe ja Liivi tee vahelisel alal, mille suuruseks on ca 13,2 ha. Planeeringuala määratlemisel arvestatakse vajaliku maa-ala suurusega: 2 uut rööpmepaari kogulaiusega 25 m, olemasoleva raudteega Pärnu linnas, umbes 500 m2 suuruse jaamahoone kavandamisega ja parkimisvajadusega ca 100 autole. Reisijaid teenindava jaamahoone parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldab Pärnu linn avaliku arhitektuurikonkursi. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs bussidele ja sõidukitele jaamahoone juurde. Lisaks on arvestatud olemasolevate piirangutega, üldplaneeringust tuleneva nõudega säilitada olemasolev haljas- ja pargiala võimalikult suures ulatuses.

Samal teemal:

Rail Balticu reisijaama asukohta Pärnu linnas toetati 388 allkirjaga